Skocz do zawartości

 

Sprawdź teraz

Powrót do żywych  -> KLIK

Problem ze skinami?  -> ZGŁOŚ SIĘ TUTAJ

krvlix

Regulamin serwera TeamSpeak 3 Cs-reload.pl

Rekomendowane odpowiedzi

Regulamin serwera TeamSpeak 3 CS-Reload.pl

 

§ 1. Zasady ogólne

    1.Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
    2.Korzystając z serwera automatycznie akceptujesz zasady regulaminu.
    3.Korzystanie z serwera jest całkowicie bezpłatne i bez ograniczeń wiekowych.
    4.Serwer służy do swobodnych rozmów głosowych między użytkownikami.
    5.Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili.
    6.Użytkownik może posiadać maksymalnie dziewięć rang.
        6.1.W dziewięć rang posiadanych przez użytkownika wlicza się ranga Channel Admin.
        6.2.W dziewięć rang posiadanych przez użytkownika wlicza się obowiązkowa dla każdego ranga "Użytkownik".
        6.3.W dziewięć rang posiadanych przez użytkownika wliczają się rangi funkcyjne np. "Forum Support"/"Admin CS:GO".
        6.4.W dziewięć rang posiadanych przez użytkownika nie wliczają się rangi zdobyte podczas konkursów.
    7.W przypadku zapełnienia wszystkich slotów na serwerze Admin TS3 ma prawo do wyrzucenia zmutowanych użytkowników w następującej kolejności:
        7.1.Osoby przebywające w strefie AFK.
        7.2.Osoby przebywające w Poczekalni.
        7.3.Osoby przebywające w kanałach publicznych.
        7.4.Osoby przebywające w kanałach prywatnych.

 

§ 2. Zasady dotyczące kanałów

    1.O kanał prywatny może ubiegać się każdy użytkownik TS3 CS-Reload.pl.
    2.Każdy użytkownik może być Właścicielem tylko jednego kanału.
    3.Każdy użytkownik może być Channel Adminem tylko jednego kanału.
    4.Użytkownicy kanałów prywatnych mogą poprosić Admina TS3 o utworzenie trzech podkanałów.
        4.1.W przypadku posiadania stałej liczby osób przekraczającej dziesięć użytkowników można ubiegać się o czwarty podkanał. Decyzję o przyznaniu takiego podkanału rozważa ROOT.
    5.Żeby założyć kanał użytkownik musi skorzystać z kanału "Chcę Kanał" znajdującego się w "Strefa Pomocy".
    6.Nie ma możliwości wcześniejszego "zajmowania" kanałów. Jeżeli kanał się zwolni i użytkownik chce mieć na tym miejscu swój kanał, należy postąpić zgodnie z piątym punktem § 2.

 

§ 3. Zasady dotyczące Channel Admina oraz Właściciela Kanału

    1.Właściciel/Channel Admin ma obowiązek aktualizowania daty w topicu raz w ciągu siedmiu dni.
        1.1.Data ma być w formacie DD-MM-RR.
        1.2.Właściciel/Channel Admin nie może wpisywać wcześniejszej lub późniejszej daty niż tej, kiedy topic zostaje przez niego nadpisany.
        1.3.W przypadku zbliżania się terminu do zmiany daty w topicu Admin TS3 ma obowiązek utworzyć stosowny podkanał z przypomnieniem.
        1.4.Wszelkie dopisywanie innych znaków oraz niezastosowanie się do podanej powyżej formy jest zabronione i będzie karane.
        1.5.Kanały z nieaktualną datą w topicu będą natychmiastowo usuwane a Właściciel i Channel Admin kanału zostają wpisani na "Czarną listę" oraz możliwość założenia kanału dla tych osób jest zablokowana na 48h.
    2.Właściciel/Channel Admin kanału ma całkowity zakaz edycji opisu kanału (description) utworzonego przez członka administracji serwera TS3 Cs-Reload.pl. Dozwolone jest dodawanie własnych informacji po linii utworzonej przez członka administracji.
    3.Właściciel/Channel Admin ma zakaz usuwania/edycji numeru kanału.
    4.Właściciel/Channel Admin ma prawo ustanowić własny regulamin kanału, umieszczając go pod opisem ustanowionym przez Admina TS3. Regulamin obowiązuje tylko i wyłącznie na danym kanale i dotyczy ludzi znajdujących się na nim. Utworzony regulamin kanału nie może być niezgodny z ogólnym regulaminem serwera TS3 Cs-Reload.pl.
        4.1.Jeżeli Admin TS3 po weryfikacji treści regulaminu kanału uzna, że zawiera on punkty, które są niezgodne z ogólnym regulaminem TS3 Cs-Reload.pl lub uzna treści zawarte w nim za nieodpowiednie , ma prawo usunąć regulamin podając powód usunięcia Właścicielowi/Channel Adminowi.
    5.Każdy użytkownik ma prawo zgłosić Adminowi TS3 swoją nieobecność na dłuższy czas. W takiej sytuacji ikona kanału zostanie zmieniona na żółty bloczek, a użytkownik zostanie dopisany do listy "Nieobecność" znajdującej się w strefie "REGULAMIN I INFORMACJE" i nie będzie musiał aktualizować daty w topicu.
        5.1.Nieobecność można zgłosić na okres maksymalnie trzech tygodni.
        5.2Jeżeli użytkownik w ciągu pięciu dni od daty, do której była zgłoszona nieobecność nie zwróci się do admina TS3 w celu usunięcia bloczka, kanał zostanie usunięty, a użytkownik dodany do "Czarnej listy" znajdującej się w strefie "REGULAMIN I INFORMACJE".

 

§ 4. Zasady dotyczące zachowania się na serwerze

    1.Użytkownik ma zakaz ustawiania nicków w kwadratowym nawiasie [ ].
        1.1 Użytkownik ma zakaz ustawiania przed nickiem w jakiejkolwiek kombinacji rang administracyjnych.
    2.Użytkownik ma zakaz nagrywania rozmów na kanałach bez zgody Właściciela/Channel Admina kanału oraz wszystkich przebywających na tym kanale(wyjątek: Użytkownik nagrywa osobę łamiącą regulamin).
    3.Użytkownik ma zakaz ustawiania nicków/nazw kanałów z nazwą Administracji bądź podobną w celu zmylenia użytkowników serwera TS3 Cs-Reload.pl.
    4.Użytkownik ma zakaz rozpowszechniania wizerunku innych użytkowników bez ich zgody.
    5.Użytkownik ma zakaz używania jakichkolwiek wulgaryzmów, treści pornograficznych, rasistowskich oraz religijnych w części swojego nicku, awatara lub kanału (nazwa, topic, description, opis kanału) w każdym języku.
    6.Użytkownik który JAWNIE ukrywa osoby z aktywnym banem na serwerze TS3 Cs-Reload.pl lub forum Cs-Reload.pl zostanie ukarany.
    7.Użytkownik nie może spamować oraz reklamować stron/serwisów niezwiązanych z siecią CS-Reload.pl.
    8.Użytkownik nie może korzystać z cudzych kanałów bez zgody ich Właściciela/Channel Admina.
    9.Użytkownik ma zakaz nadmiernego używania wulgaryzmów.
    10.Użytkownik ma zakaz obrażania w jakikolwiek sposób innych użytkowników.
    11.Użytkownik ma zakaz puszczania muzyki na kanałach ogólnodostępnych oraz kanałach prywatnych bez zgody Właściciela/Channel Admina.
    12.Użytkownik ma zakaz nadużywania takich funkcji jak Poke oraz Query.
    13.Użytkownik ma zakaz podszywania się pod administratorów oraz innych użytkowników serwera TS3 Cs-Reload.pl.
    14.Użytkownik ma zakaz używania modulatorów głosu na kanałach publicznych oraz kanałach prywatnych bez zgody Właściciela/Channel Admina.
    15.Użytkownik ma zakaz posiadania obraźliwych, rasistowskich, wulgarnych komunikatów o rozłączeniu.
    16.Użytkownik ma zakaz rozsyłania treści pornograficznych.
    17.Użytkownik ma zakaz prowokowania administracji oraz innych użytkowników.
    18.Użytkownik ma zakaz przeskakiwania między kanałami dla zabawy.
    19.Użytkownik ma zakaz wchodzenia na serwer TS3 Cs-Reload.pl pod nickiem teamspeakuser.
    20.Użytkownik ma zakaz spamowania do administracji poza kanałem "Pomoc TS3/Forum!".
    21.Użytkownik ma zakaz uciekania przed banem.
    22.Użytkownik ma zakaz wchodzenia na serwer TS3 Cs-Reload.pl na aktywnym banie.
    23.Osoba zbanowana może odwołać się od bana na stronie www.Cs-Reload.pl w odpowiednim dziale stosując się do odpowiedniego wzoru.

 

§ 5. Admini TeamSpeak 3 Cs-Reload.pl

    1.Admini TS3 to administratorzy wybrani w drodze rekrutacji lub awansu sprawujący porządek na serwerze TS3 Cs-Reload.pl.
    2.Do obowiązków admina serwera TS3 Cs-Reload.pl należy:
        2.1.Rejestrowanie nowych użytkowników.
            2.1.1.Admin TS3 nie może usuwać żadnej zarejestrowanej osobie rangi "Użytkownik".
        2.2.Tworzenie oraz edycja kanałów prywatnych na serwerze TS3 Cs-Reload.pl.
        2.3.Informowanie użytkowników o braku aktualizacji daty na ich kanałach.
        2.4.Usuwanie kanałów z nieaktualną datą.
        2.5.Dodawanie rang użytkownikom.
        2.6.Karanie użytkowników niestosujących się do regulaminu.

 

§ 6. Taryfikator banów

    1.Używanie nicków w nawiasie kwadratowym = upomnienie -> ban na 1 dzień -> ban na 1 tydzień.
    2.Nagrywanie rozmów na kanałach bez zgody Właściciela/Channel Admina/osób znajdujących się na kanale = ban na 2 dni.
    3.Podszywanie się pod administrację (Admin TS3+) = ban nazawsze.
    4.Rozpowszechnianie wizerunku czyjejś osoby bez jej zgody = ban na zawsze.
    5.Obraźliwy, nieprawidłowy, wulgarny, rasistowski, religijny nick/opis  lub nazwa kanału = ban na  12h -  1 tydzień.
    6.Jawne ukrywanie graczy z aktywnym banem = ban na 1 tydzień.
    7.Spamowanie/Floodowanie = ban na 10min - 2h.
    8.Rozsyłanie treści pornograficznych = ban na tydzień.
    9.Reklamowanie stron/serwisów niezwiązanych z siecią CS-Reload.pl = ban na zawsze.
    10.Nadużywanie wulgaryzmów = ban na 1h - 1 dzień.
    11.Obrażanie/wyzywanie użytkowników TS3 Cs-Reload.pl = ban na 1 dzień - 1 tydzień.
    12.Puszczanie muzyki na kanałach ogólnodostępnych lub kanałach prywatnych bez zgody Właściciela/Channel Admina = ban na 3h - 2 dni.
    13.Nadmierne poke'owanie = ban do 3h.
    14.Podszywanie się pod innego użytkownika = kick z Serwera -> ban na 30 dni.
    15.Używanie modulatora głosu na kanale publicznym lub kanale prywatnym bez zgody Właściciela/Channel Admina = ban na 1 tydzień -> ban na zawsze.
    16.Korzystanie z cudzych kanałów bez zgody Właściciela/Channel Admina = kick z kanału -> ban do 1h.
    17.Prowokacje = ban na 1 dzień -> ban na 1 tydzień.
    18.Obraźliwy, wulgarny, rasistowski, religijny komunikat o rozłączeniu = ban na 1 dni - 4 dni.
    19.Przeskakiwanie pomiędzy kanałami (dla zabawy) = ban na 5h.
    20.Potrójne wejście na serwer TeamSpeak 3 Cs-Reload.pl pod nickiem teamspeakuser w przeciągu 3min = ban na 30 min.
    21.Ciągły spam do administracji TS3 lub forum poza kanałem "Pomoc TS3/Forum!" = nadanie rangi Blok zaczepek i wiadomości na czas nieokreślony (blokada dotyczy tylko wiadomości prywatnych).
    22.Ucieczka przed banem = podwojona długość bana.
    23.Wchodzenie na aktywnym banie = ban na zawsze.
    24.Nagminne łamanie regulaminu = podwojona długość bana.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

×