Nowości

Sponsorzy/Partnerzy


Pukawka - Serwery gier CSSetti.pl - Lista serwerów Counter-Strike 1.6
krvlix

Regulamin serwera TeamSpeak 3 Cs-reload.pl

1 odpowiedź w tym temacie

Regulamin serwera TeamSpeak 3 CS-Reload.pl

 

§ 1. Zasady ogólne

 1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 2. Korzystając z serwera automatycznie akceptujesz zasady regulaminu.
 3. Korzystanie z serwera jest całkowicie bezpłatne i bez ograniczeń wiekowych.
 4. Serwer służy do swobodnych rozmów głosowych między użytkownikami.
 5. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili.
 6. Użytkownik może posiadać maksymalnie dziewięć rang.
  1. W dziewięć rang posiadanych przez użytkownika wlicza się ranga Channel Admin.
  2. W dziewięć rang posiadanych przez użytkownika wlicza się obowiązkowa dla każdego ranga "Użytkownik".
  3. W dziewięć rang posiadanych przez użytkownika wliczają się rangi funkcyjne np. "Forum Support"/"Admin CS:GO".
  4. W dziewięć rang posiadanych przez użytkownika nie wliczają się rangi zdobyte podczas konkursów.
 7. W przypadku zapełnienia wszystkich slotów na serwerze Admin TS3 ma prawo do wyrzucenia zmutowanych użytkowników w następującej kolejności:
  1. Osoby przebywające w strefie AFK.
  2. Osoby przebywające w Poczekalni.
  3. Osoby przebywające w kanałach publicznych.
  4. Osoby przebywające w kanałach prywatnych.

 

§ 2. Zasady dotyczące kanałów

 1. O kanał prywatny może ubiegać się każdy użytkownik TS3 CS-Reload.pl.
 2. Każdy użytkownik może być Właścicielem tylko jednego kanału.
 3. Każdy użytkownik może być Channel Adminem tylko jednego kanału.
 4. Użytkownicy kanałów prywatnych mogą poprosić Admina TS3 o utworzenie trzech podkanałów.
  1. W przypadku posiadania stałej liczby osób przekraczającej dziesięciu użytkowników można ubiegać się o czwarty podkanał. Decyzję o przyznaniu takiego podkanału rozważa ROOT.
 5. Żeby założyć kanał użytkownik musi skorzystać z kanału "Chcę Kanał" znajdującego się w "Strefa Pomocy".
 6. Nie ma możliwości wcześniejszego "zajmowania" kanałów. Jeżeli kanał się zwolni i użytkownik chce mieć na tym miejscu swój kanał, należy postąpić zgodnie z piątym punktem § 2.

 

§ 3. Zasady dotyczące Channel Admina oraz Właściciela Kanału

 1. Właściciel/Channel Admin ma obowiązek aktualizowania daty w topicu raz w ciągu siedmiu dni.
  1. Data ma być w formacie DD-MM-RR.
  2. Właściciel/Channel Admin nie może wpisywać wcześniejszej lub późniejszej daty niż tej, kiedy topic zostaje przez niego nadpisany.
  3. W przypadku zbliżania się terminu do zmiany daty w topicu Admin TS3 ma obowiązek utworzyć stosowny podkanał z przypomnieniem.
  4. Wszelkie dopisywanie innych znaków oraz niezastosowanie się do podanej powyżej formy jest zabronione i będzie karane.
  5. Kanały z nieaktualną datą w topicu będą natychmiastowo usuwane.
   1. W takim przypadku Właściciel kanału zostanie wpisany w description kanału "Czarna Lista" znajdującego się w strefie "REGULAMIN I INFORMACJE", a możliwość założenia następnego kanału zostanie przesunięta o czterdzieści osiem godzin.
 2. Właściciel/Channel Admin kanału ma całkowity zakaz edycji opisu kanału (description) utworzonego przez członka administracji serwera TS3 Cs-Reload.pl. Dozwolone jest dodawanie własnych informacji po linii utworzonej przez członka administracji.
 3. Właściciel/Channel Admin ma zakaz usuwania numeru kanału.
 4. Właściciel/Channel Admin ma prawo ustanowić własny regulamin kanału, umieszczając go pod opisem ustanowionym przez Admina TS3. Regulamin obowiązuje tylko i wyłącznie na danym kanale i dotyczy ludzi znajdujących się na nim. Utworzony regulamin kanału nie może być niezgodny z ogólnym regulaminem serwera TS3 Cs-Reload.pl.
  1. Jeżeli regulamin kanału jest niezgodny z regulaminem ogólnym serwera TS 3 Cs-Reload.pl Admin TS3 ma prawo go usunąć.
  2. Jeżeli Admin TS3 po weryfikacji treści regulaminu kanału uzna, że zawiera on punkty, które uważa za nieodpowiednie, ma prawo usunąć regulamin podając powód usunięcia Channel Adminowi.
 5. Każdy użytkownik ma prawo zgłosić Adminowi TS3 swoją nieobecność na dłuższy czas. W takiej sytuacji jako ikona kanału zostanie dodany żółty bloczek, a użytkownik zostanie dopisany do listy "Nieobecność" znajdującej się w strefie "REGULAMIN I INFORMACJE" i nie będzie musiał aktualizować daty w topicu.
  1. Nieobecność można zgłosić na okres maksymalnie trzech tygodni.
  2. Jeżeli użytkownik w ciągu pięciu dni od daty, do której była zgłoszona nieobecność nie zwróci się do admina TS3 w celu usunięcia bloczka, kanał zostanie usunięty, a użytkownik dodany do "Czarnej listy" znajdującej się w strefie "REGULAMIN I INFORMACJE".

 

§ 4. Zasady dotyczące zachowania się na serwerze

 1. Użytkownik ma zakaz nicków w kwadratowym nawiasie [ ].
 2. Użytkownik ma zakaz nagrywania rozmów na kanałach bez zgody Właściciela/Channel Admina kanału oraz wszystkich przebywających na tym kanale.
 3. Użytkownik ma zakaz ustawiania nazw kanałów z nazwą Administracji bądź podobną w celu zmylenia użytkowników serwera TS3 Cs-Reload.pl.
 4. Użytkownik ma zakaz rozpowszechniania wizerunku innych użytkowników bez ich zgody.
 5. Użytkownik ma zakaz używania jakichkolwiek wulgaryzmów, treści pornograficznych, rasistowskich oraz religijnych w części swojego nicku, awatara lub kanału (nazwa, topic, description, opis kanału) w każdym języku.
 6. Użytkownik który JAWNIE ukrywa osoby z aktywnym banem na serwerze TS3 Cs-Reload.pl lub forum Cs-Reload.pl zostanie ukarany.
 7. Użytkownik nie może spamować oraz reklamować stron/serwisów niezwiązanych z siecią CS-Reload.pl.
 8. Użytkownik nie może korzystać z cudzych kanałów bez zgody ich Właściciela.
 9. Użytkownik ma zakaz nadmiernego używania wulgaryzmów.
 10. Użytkownik ma zakaz obrażania w jakikolwiek sposób innych użytkowników.
 11. Użytkownik ma zakaz puszczania muzyki na kanałach ogólnodostępnych.
 12. Użytkownik ma zakaz puszczania muzyki na kanałach prywatnych bez zgody Właściciela/Channel Admina.
 13. Użytkownik ma zakaz nadużywania takich funkcji jak Poke oraz Query.
 14. Użytkownik ma zakaz podszywania się pod administratorów.
 15. Użytkownik ma zakaz podszywania się pod innych użytkowników serwera TS3 Cs-Reload.pl.
 16. Użytkownik ma zakaz używania modulatorów głosu na kanałach publicznych.
 17. Użytkownik ma zakaz używania modulatorów głosu na kanałach prywatnych bez zgody Właściciela/Channel Admina.
 18. Użytkownik ma zakaz posiadania obraźliwych, rasistowskich, wulgarnych komunikatów o rozłączeniu.
 19. Użytkownik ma zakaz rozsyłania treści pornograficznych.
 20. Użytkownik ma zakaz prowokowania administracji oraz innych użytkowników.
 21. Użytkownik ma zakaz przeskakiwania między kanałami dla zabawy.
 22. Użytkownik ma zakaz wchodzenia na serwer TS3 Cs-Reload.pl pod nickiem teamspeakuser.
 23. Użytkownik ma zakaz spamowania do administracji poza kanałem "Pomoc TS3/Forum!".
 24. Użytkownik ma zakaz uciekania przed banem.
 25. Użytkownik ma zakaz wchodzenia na serwer TS3 Cs-Reload.pl na aktywnym banie.
 26. Osoba zbanowana może odwołać się od bana na stronie www.Cs-Reload.pl w odpowiednim dziale stosując się do odpowiedniego wzoru.

 

§ 5. Admini TeamSpeak 3 Cs-Reload.pl

 1. Admini TS3 to administratorzy wybrani w drodze rekrutacji lub awansu sprawujący porządek na serwerze TS3 Cs-Reload.pl.
 2. Do obowiązków admina serwera TS3 Cs-Reload.pl należy:
  1. Rejestrowanie nowych użytkowników.
   1. Admin TS3 nie może usuwać żadnej zarejestrowanej osobie rangi "Użytkownik".
  2. Tworzenie oraz edycja kanałów prywatnych na serwerze TS3 Cs-Reload.pl.
  3. Informowanie użytkowników o braku aktualizacji daty na ich kanałach.
  4. Usuwanie kanałów z nieaktualną datą.
  5. Dodawanie rang użytkownikom.
  6. Karanie użytkowników niestosujących się do regulaminu zgodnie z taryfikatorem.

 

§ 6. Taryfikator banów

 1. Używanie nicków w nawiasie kwadratowym = upomnienie -> 1 dzień -> 1 tydzień.
 2. Nagrywanie rozmów na kanałach bez zgody Właściciela/Channel Admina = 2 dni.
 3. Podszywanie się pod administrację (Admin TS3+) = zawsze.
 4. Rozpowszechnianie wizerunku czyjejś osoby bez jej zgody = zawsze.
 5. Obraźliwy, nieprawidłowy, wulgarny, rasistowski, religijny nick/opis  lub nazwa kanału = 1 dzień -  1 tydzień.
 6. Jawne ukrywanie graczy z aktywnym banem = 1 tydzień.
 7. Spamowanie/Floodowanie = 10min - 2h.
 8. Rozsyłanie treści pornograficznych = tydzień.
 9. Reklamowanie stron/serwisów niezwiązanych z siecią CS-Reload.pl - zawsze.
 10. Nadużywanie wulgaryzmów = 1h - 1 dzień.
 11. Obrażanie/wyzywanie użytkowników TS3 Cs-Reload.pl = 1 dzień - 1 tydzień.
 12. Puszczanie muzyki na kanałach ogólnodostępnych = 3h - 2 dni.
 13. Puszczanie muzyki na kanałach prywatnych bez zgody Właściciela/Channel Admina = 3h - 2 dni.
 14. Nadmierne poke'owanie = do 3h.
 15. Podszywanie się pod innego użytkownika = kick z Serwera -> 30 dni.
 16. Używanie modulatora głosu na kanale publicznym lub kanale prywatnym bez zgody Właściciela/Channel Admina =1 tydzień -> zawsze.
 17. Korzystanie z cudzych kanałów bez zgody Właściciela/Channel Admina = kick z kanału -> do 1h.
 18. Prowokacje = 1 dzień -> 1 tydzień.
 19. Obraźliwy, wulgarny, rasistowski, religijny komunikat o rozłączeniu = 3 dni.
 20. Przeskakiwanie pomiędzy kanałami (dla zabawy) = 5h.
 21. Potrójne wejście na serwer TeamSpeak 3 Cs-Reload.pl pod nickiem teamspeakuser w przeciągu 3min = 30min.
 22. Ciągły spam do administracji TS3 lub forum poza kanałem "Pomoc TS3/Forum!" = nadanie rangi Blok zaczepek i wiadomości na czas nieokreślony (blokada dotyczy tylko wiadomości prywatnych).
 23. Ucieczka przed banem = podwojona długość bana.
 24. Wchodzenie na aktywnym banie = zawsze.
 25. Nagminne łamanie regulaminu = podwojona długość bana.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

O nas

Swoją działalność rozpoczęliśmy pod koniec 2012 roku. To wtedy stworzyliśmy dla was nasz pierwszy serwer, który do dziś cieszy się największą popularnością. Cały czas się rozwijamy, starając się stworzyć dla was jak najlepszą atmosferę zarówno na forum, jak i na naszych unikatowych serwerach.
U nas każdy może zostać członkiem administracji, to jak potoczy się Twoja kariera na naszym forum, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie !
Cs-Reload - naszą największą pasją jest Counter-Strike.

Portale Społecznościowe

Odwiedź nas na: